Privacy policy

Bij elk bezoek aan onze website herkent de webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek wordt alleen uw e-mailadres bewaard als u dit aan ons communiceert, of informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt en informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We maken gebruik van cookies om uw voorkeuren te registreren en om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden doorgegeven.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@molinis.com. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen, dan kunt u tevens contact met ons opnemen op het emailadres.

 

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u dit aan ons meegedeeld heeft. Wij nemen alleen telefonisch contact met u op als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. 

 

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde emailadres.
Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde emailadres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, laat het ons dan weten door ons op het hierboven vermelde emailadres te mailen.